TERMENI DE UTILIZARE

1.GENERAL

Acești Termeni și condiții sunt guvernați de www. utilizarea site-ului nostru la silaiy .com și constituie un acord contractual obligatoriu între dvs., utilizatorul site-ului și noi. Din acest motiv, acești Termeni sunt importanți și vă rugăm să-i citiți cu atenție și să ne contactați cu orice întrebări înainte de a utiliza site-ul.

Prin vizualizarea sau navigarea pe site, recunoașteți că ați avut o oportunitate rezonabilă de a citi și înțelege acești Termeni și sunteți de acord să fiți legat de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu puteți accesa sau utiliza în alt mod site-ul web și serviciile oferite pe acesta.

Conform acestui Acord, serviciile de procesare a plăților pentru bunurile și/sau serviciile achiziționate de pe acest site sunt disponibile la www. silaiy .com ofera in functie de tipul de metoda de plata folosita pentru achizitionarea bunurilor si/sau serviciilor.

Daca optati sa platiti cu cardul de credit, plata se va face printr-un punct de acceptare european. În cazul oricărui alt tip de achiziție, acești termeni și condiții constituie un acord între dumneavoastră și www. silaiy .com și bunurile și/sau serviciile direct pe www. silaiy .com livrează.

2. DEFINIȚII

În acești Termeni: conținut înseamnă toate datele, textul, software-ul, imaginile, materialul audio sau video și orice alt conținut din orice media care www. silaiy .com va sta la dispozitie. Proprietatea intelectuală înseamnă toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv toate drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, drepturile de design, secretele comerciale, nume de domenii, know-how și alte drepturi similare, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu, și toate aplicațiile sau drepturile fac o astfel de cerere.

Sensul site-ului este www. silaiy .com.

Termenii înseamnă acești Termeni de utilizare și documentele la care se face referire în acestea.

Utilizator: persoana care are acces la Site.

Înțelegi persoana care folosește site-ul.

Noi, noi, instrumentele noastre www. silaiy .com.

3. ACCES LA SITE

Recunoașteți și sunteți de acord că, deși depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că site-ul este disponibil, site-ul poate fi întrerupt temporar. Nu vom fi răspunzători față de nicio persoană sau entitate pentru nicio pierdere sau daune rezultate dintr-o astfel de întrerupere.

Toate conținutul și serviciile furnizate pe sau prin intermediul acestui site sunt „ca atare” și „așa cum sunt disponibile” pentru dvs. Conținutul este furnizat fără garanții sau condiții exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile și condițiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare. Utilizarea acestui site este pe riscul dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciile și conținutul furnizat pe site fără notificare prealabilă. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite părți sau la întregul Site.

4.PORTĂ DE PLATĂ

Este posibil să oferim acces la gateway-uri de plată terță parte, cum ar fi PayPal. Aceste servicii nu sunt sub controlul nostru și nu sunt disponibile pe www. silaiy .com le intretine. Sunteți de acord să citiți termenii și condițiile gateway-ului de plată selectat înainte de a facilita orice tranzacție prin intermediul acestora.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Nimic din acești Termeni nu constituie un transfer al drepturilor de proprietate intelectuală de la noi către dvs. Deținem și menținem toate drepturile de proprietate asupra site-ului web, a conținutului și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente. Puteți utiliza Site-ul numai așa cum este permis de noi. În calitate de utilizator, aveți un drept limitat, neexclusiv, revocabil și netransferabil de a utiliza site-ul web și Serviciile pentru a crea, afișa, utiliza, reda și descărca Conținut conform acestor Termeni.

Nu putem folosi proprietatea noastră intelectuală în legătură cu un produs sau serviciu care nu este afiliat cu noi sau care dobândește o reputație proastă în vreun fel.

Nu puteți modifica în niciun fel copiile fizice sau digitale ale Conținutului tipărit sau descărcat și nu puteți utiliza ilustrații, fotografii, videoclipuri, audio sau grafice separat de textul însoțitor.

 

6. CONDIȚII DE VÂNZARE

În momentul achiziției, încheiați un contract cu www. pagina silaiy .com.

Recunoașteți și sunteți de acord că produsele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt supuse Termenilor noștri de livrare, returnări și înlocuire și Clauzei 10 de mai jos.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII ȘI A DESPĂGUBIȚII

Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio daune rezultate din utilizarea de către dvs. a Site-ului.

În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune indirecte, punitive, speciale, incidentale sau consecutive (inclusiv pierderea afacerii, pierderea veniturilor, pierderea profiturilor, utilizare, confidențialitate, date, bunăvoință sau alt avantaj economic), indiferent de ar rezulta dintr-o încălcare a contractului. sau în caz de deteriorare, chiar dacă a fost informat în prealabil cu privire la posibilitatea unei astfel de daune.

Sunteți singurul responsabil pentru securitatea și copierea de rezervă adecvată a datelor și/sau echipamentelor utilizate în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor și nu veți fi responsabil pentru nicio pierdere de date, timpi de nefuncționare, instrucțiuni inexacte, întârzieri sau pierderi de date. date. beneficiile utilizării site-ului.

Fără a limita cele de mai sus, răspunderea noastră totală față de dvs. nu va depăși în niciun caz sumele pe care ni le-ați plătit.

Acceptând accesul și utilizarea site-ului, sunteți de acord cu www. pentru a compensa silaiy .com. și succesorilor săi și atribuie toate daunele, costurile, cheltuielile și alte obligații, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile legale și cheltuielile legate de revendicările care decurg din sau în legătură cu:

(a) accesul și utilizarea Site-ului; obsesie

(b) a încălcat acești Termeni și legile aplicabile sau drepturile unei alte persoane sau părți.

8. ÎNCETARE

Sunteți de acord că vă putem rezilia accesul la Site în orice moment și la discreția noastră, fără a oferi niciun motiv sau notificare.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice pretenții sau daune care decurg din rezilierea sau suspendarea sau orice altă acțiune întreprinsă de noi în legătură cu aceasta.

Dacă legea aplicabilă ne cere să dăm o notificare de reziliere sau notificare, vă putem da o notificare prealabilă sau ulterioară prin postare pe site-ul web sau prin trimiterea unei notificări (prin e-mail sau în alt mod) la orice adresă pe care o păstrăm în evidențele noastre.

9.VIS MAJOR

Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nimic care, în absența acestei prevederi, ar constitui sau ar putea încălca acești Termeni dacă rezultă din circumstanțe independente de controlul nostru, inclusiv, dar fără a se limita la:

Lucrările lui Dumnezeu;

Dezastre naturale;

Sabotaj;

Accident;

Rebeliune;

Lipsa proviziilor, echipamentelor și materialelor;

Greve și excluderi;

Revolte;

Hacking computerizat; sau

vătămare rău intenționată.

10. LEGEA APLICABILĂ

Acești Termeni și condiții și orice acorduri separate în baza cărora vă oferim Serviciile vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile Regatului Unit.

11. ACTUALIZĂRI LA TERMENI

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a corecta orice erori sau omisiuni în orice parte a site-ului web și a serviciilor. Orice material de pe site-ul Web și Servicii poate fi învechit în orice moment și nu avem nicio obligație de a actualiza acest material.

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica, suplimenta sau elimina orice parte, integral sau parțial, a acestor Termeni în orice moment, la discreția noastră. Notificarea privind modificările acestor Termeni va fi postată pe site-ul web și va intra în vigoare imediat, dacă nu se indică altfel.

Este singura dumneavoastră responsabilitate să revizuiți periodic acești Termeni pentru orice modificări. Dacă nu sunteți de acord cu nicio modificare a acestor Termeni, este singura dumneavoastră responsabilitate să vă dezabonați de pe site și de la Servicii. Utilizarea în continuare a site-ului și a serviciilor de către dvs. reprezintă acceptarea dvs.

 

Putem cesiona sau sublicență drepturile sau obligațiile noastre conform acestor Termeni în orice moment, fără consimțământul dumneavoastră.